bildLogotyp
bild
bild bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild

Välkommen till Trafik Stockholm

Trafik Stockholm är en av Trafikverkets fyra vägtrafikledningscentraler som dygnet runt, året om övervakar och leder trafiken på det statliga vägnätet i Stockholm, Mälardalen och på Gotland samt prioriterade kommunala gator i Stockholm. Vi ansvarar även för att aktuell trafikinformation når ut till dig och övriga intressenter via bland annat radio, webb och mobila tjänster. Dessutom hanterar vi felanmälningar kring gator, torg och parker i Stockholms stad.

Syftet med verksamheten är att få en säkrare och effektivare framkomlighet på våra vägar samt minskad miljöpåverkan. Dessutom ska Trafik Stockholm bidra till en ren och attraktiv stad att leva och bo i. Detta gör vi genom att ta hand om felanmälningar om skador i gatumiljön, torg och parker och offentliga miljöer i Stockholms stad.

Stockholm kvällstid
Foto: Mikael Ullén

Via olika kanaler får vägtrafikledningscentralen information om exempelvis stillastående bilar, kö, olyckor och föremål på vägbanan. Initialt gör trafikledaren en analys av situationen innan beslut om åtgärd tas. En mängd tekniska system hjälper vägtrafikledningscentralen att övervaka trafiken. Med systemens hjälp kan trafikledaren även styra trafiken genom att till exempel sänka hastigheten, stänga av körfält eller informera om hinder på vägen via trafikinformationstavlor.

Förutom i Stockholm har Trafikverket vägtrafikledningscentraler i Gävle, Göteborg och Malmö. Tillsammans täcker de fyra centralerna hela landet med bemanning 24 timmar om dygnet, året runt.

Trafik Stockholm drivs gemensamt av Trafikverket och Stockholms stad. Övriga trafikledningscentraler drivs av Trafikverket.

bild
Arbetar på uppdrag av
bild
Stockholms Stad    © Trafik Stockholm 2007
Kristinebergs Slottsväg 10, SE-112 52 Stockholm
Telefon 08-695 50 00
fax 08-618 82 50
e-post: info@trafikstockholm.com
bild