bildLogotyp
bild
bild bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild

Driftövervakning

Trafik Stockholm har ett tekniskt system i världsklass för att ta in, hantera och distribuera trafikinformation. Ett fel i systemet eller ett strömavbrott kan få allvarliga konsekvenser i trafiken, därför arbetar driftteknikerna dygnet runt med underhåll och övervakning av tekniken.

bild

Foto: Mikael Ullén

Driftteknikerna sköter driftövervakningen av vägtunnlar samt övriga tekniska installationer inom vägområdet som till exempel el-, tele-, rör-, luft- och säkerhetssystem, styrsystem samt pumpstationer. De tar hand om inkomna larm, analyserar hur allvarliga händelserna är, sköter felrapportering till rätt entreprenör för att felet ska bli åtgärdat så snabbt som möjligt. För maximal säkerhet har Trafik Stockholm ett eget kraftverk för att hålla igång tekniken även vid strömavbrott.  

Utöver detta arbetar driftteknikerna med kontroll och samordning av de arbeten som ska utföras i Södra länken. Tillsammans med trafikledarna fattar de beslut om stängning/öppning av tunnlar. Driftteknikerna deltar även vid planering och byggnation av nya tunnlar, för ökad säkerhet för trafikanterna.

Läs mer Trafik Stockholms tekniska system här >>

 
bild
Arbetar på uppdrag av
bild
Stockholms Stad    Nacka kommun
Trafikverket
© Trafik Stockholm
Kristinebergs Slottsväg 10, 112 14 Stockholm
Telefon 08-695 50 00
e-post: info@trafikstockholm.com
bild