bildLogotyp
bild
bild bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild

Kontakta oss

Rapportering av akuta trafikhinder   020-290 290
Felanmälningar som rör Stockholms trafik- och utmiljö   08-651 00 00
E-post   info@trafikstockholm.com
   
Vakant - Chef
  -
   
Sezgin Sahin - Operativ chef vägtrafikledning och trafikanalys
E-post
  010-124 19 58
   
Matti Merisalo - Operativ chef anläggningövervakning väg
E-post
  010-123 15 32
   
Krister Mandorff - Operativ chef felanmälan
E-post
  08-508 262 96
   
Besöks- och postadress   Kristinebergs slottsv. 10
112 14 Stockholm
bild
Arbetar på uppdrag av
bild
Stockholms Stad    Nacka kommun
Trafikverket
© Trafik Stockholm
Kristinebergs Slottsväg 10, 112 14 Stockholm
Telefon 08-695 50 00
e-post: info@trafikstockholm.com
bild