bildTrafik Stockholm logo
bild
bild bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild

bild

bild

Trafikinformation

Trafik Stockholm förmedlar aktuell trafikinformation, så att trafikanterna lättare kan välja väg, tidpunkt och färdsätt för att undvika köer.

Vid olika incidenter agerar Trafik Stockholms vägtrafikledare så att störningarna blir så små som möjligt, bl a med hjälp av körfältssignaler ovanför vägbanan. Trafikanterna uppmanas att sänka hastigheten eller byta körfält. I vissa fall kan körfält stängas av. Andra digitala informationsskyltar informerar om ett vägarbete eller om en väg är avstängd. Vägtrafikledarna registrerar aktuell trafikinformation i en databas som är tillgänglig för samarbetspartners, t ex Radio Stockholm som förmedlar informationen vidare till trafikanterna.

Idag kan trafikanterna få aktuell trafikinformation via webbplatsen www.trafiken.nu och lokalradio samt genom TMC (mottagare i bilen).

bild

Digitala vägskyltar
Foto: Hans Ekestang

bild
>
Arbetar på uppdrag av
bild
Stockholms Stad   Vägverket © Trafik Stockholm 2006
Kristinebergs Slottsväg 10, SE-112 52 Stockholm
Telefon 08-695 50 00, fax 08-618 82 50 e-post: info@trafikstockholm.com
bild