bildLogotyp
bild
bild bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild

Trafikledning och trafikinformation

Via flera interna och externa kanaler får vägtrafikledningen information om exempelvis stillastående bilar, plötslig köbildning, olyckor och föremål på vägbanan. Informationen analyseras, delges trafikanterna samt utgör underlag för trafikledarens beslut om vilken åtgärd som ska vidtas, exempelvis stänga av körfält, dirigera ut VägAssistans eller halkbekämpning.

När något har hänt i trafiken är det viktigt att Trafik Stockholm snabbt får information om detta, dels för att så smidigt som möjligt kunna lösa trafiksituationen, dels för att kunna sprida korrekt information till trafikanterna. Vi är därför beroende av ett gott samarbete med interna och externa samarbetspartners samt av våra tekniska system för insamling av information om trafikläget:

  • SOS Alarm, polis och räddningstjänst.
  • Vägrapportörer och trafikanter som via telefon rapporterar avvikelser i trafiken.
  • Teknisk utrustning längs vägarna, som till exempel kameror, sensorer och detektorer.
  • Entreprenörer som underhåller vägarna.
  • Trafikverkets vägväderstationer som registrerar väglaget längs vägarna.

Trafikstyrning, Rött kryss
Foto: Mikael Ullén

Information till trafikanterna

Trafik Stockholm kommunicerar med trafikanterna genom flera kanaler, bland annat med hjälp av variabla skyltar som sitter ovanför körbanan och upplyser om sänkt hastighet eller avstängt körfält. Andra digitala skyltar informerar bland annat om vägarbeten eller om avstängd väg. Dessutom vidareförmedlar vägtrafikledningscentralen information om aktuellt trafikläge till radiokanaler, text-tv, navigeringssystem med RDS/TMC, via mobila tjänster samt webbsidor:


Trafikverkets Läget i trafiken med bland annat rikstäckande information om aktuell trafiksituation för väg, järnväg och vägfärja i form av kartor, textrapporter och kamerabilder, samt halkprognoser under vinterhalvåret.

trafiken.nu/stockholm är en webbtjänst där du får en samlad och aktuell bild om trafikläget i Stockholms län.


Vägassistans
Foto: Mikael Ullén

VägAssistans

I Stockholm finns ett flertal VägAssistansbilar som arbetar med att få bort störningar i trafiken snabbt och effektivt. Assistansfordonen är utrustade för att snabbt kunna hjälpa till vid enklare haverier, bensinstopp och att undanröja hinder i trafiken. Hjälpen är kostnadsfri och vinsten stor för samhället. Vissa fordon är alltid stationerade i närheten av Södra länken för att säkerställa en god säkerhet i tunnelsystemet. VägAssistans dirigeras av Trafik Stockholm och är ett samarbete mellan Stockholms stad och Trafikverket.

Avancerat övervakningssystem för ökad säkerhet

För ökad säkerhet i tunnlar och de stora trafiklederna finns ett avancerat övervakningssystem som är kopplat till Trafik Stockholm. Med hjälp av kameror kan trafikledarna övervaka och styra trafiken samt vidareförmedla information till räddningstjänst för att effektivsera räddningsåtgärder. I körbanan finns detektorer och sensorer som bland annat känner av trafikflödet och vid behov justeras hastigheten per automatik via de variabla skyltarna ovanför körbanan.


bild
Arbetar på uppdrag av
bild
Stockholms Stad    Nacka kommun
Trafikverket
© Trafik Stockholm
Kristinebergs Slottsväg 10, 112 14 Stockholm
Telefon 08-695 50 00
e-post: info@trafikstockholm.com
bild