bildLogotyp
bild
bild bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild

Välkommen till Trafik Stockholm

Trafik Stockholm är Stockholms vägtrafikcentral för att främja framkomligheten på vägarna i regionen. Dygnet runt, året om övervakar och leder Trafik Stockholm trafiken på det statliga vägnätet i Stockholms län, prioriterade kommunala gator i Stockholms stad och Nacka kommun samt det statliga vägnätet i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands, Gotlands och Östergötlands län. Totalt bor knappt 40 % av Sveriges befolkning i ansvarsområdet. Vi ansvarar även för att aktuell trafikinformation når ut till dig och övriga intressenter via bland annat radio, webb och mobila tjänster. Dessutom hanterar vi felanmälningar och synpunkter kring gator, torg och parker i Stockholms stad.

Stockholm kvällstid
Foto: Mikael Ullén

Syftet med verksamheten är att få en säkrare och effektivare framkomlighet på våra vägar, broar och i tunnlarna samt minskad miljöpåverkan. Dessutom ska Trafik Stockholm bidra till en ren och attraktiv stad att leva och bo i. Detta gör vi genom att ta hand om felanmälningar om skador i och synpunkter om gatumiljön, torg och parker och andra offentliga miljöer i Stockholms stad.

Via olika kanaler får vägtrafikcentralen information om exempelvis stillastående bilar, kö, olyckor och föremål på vägbanan. Initialt gör trafikledaren en analys av situationen innan beslut om åtgärd tas. En mängd tekniska system hjälper vägtrafikcentralen att övervaka trafiken. Med systemens hjälp kan trafikledaren även styra trafiken genom att till exempel sänka hastigheten, stänga av körfält eller informera om hinder på vägen via trafikinformationstavlor. Trafik Stockholm har dagtid tillgång till 11 VägAssistans- och vägvaktsbilar samt bärgare för att snabbt få bort hinder i trafiken samt för att skydda de utsatta personerna vid incidenter.

Förutom i Stockholm finns en liknande samverkan mellan trafikhuvud-männen vid vägtrafikcentralen Trafik Göteborg. Trafikverket har också egna vägtrafikcentraler i Gävle och Malmö. Tillsammans täcker de fyra centralerna hela landet med bemanning 24 timmar om dygnet, året runt.

Trafik Stockholm drivs gemensamt av Trafikverket, Stockholms stad och Nacka kommun

bild
Arbetar på uppdrag av
bild
Stockholms Stad    Nacka kommun
Trafikverket
© Trafik Stockholm
Kristinebergs Slottsväg 10, 112 14 Stockholm
Telefon 08-695 50 00
e-post: info@trafikstockholm.com
bild