bildLogotyp
bild
bild bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild

Därför behövs vi

Stockholms invånarantal ökar kontinuerligt. År 2030 beräknas ytterligare en halv miljon människor bo i huvudstaden. Samtidigt ökar antalet bilar på våra gator, vilket leder till större trängsel på vägar och gator samt en försämrad miljö. Trafik Stockholm bidrar till att öka framkomligheten, minska antalet olyckor samt minska påverkan på miljön.

I Stockholms län finns 400 personbilar per 1 000 invånare. Därtill kommer yrkes- och kollektivtrafik som trafikerar det redan överbelastade och ansträngda vägnätet. Stopp i trafiken, alla tider på dygnet, skapar inte bara osäkerhet och irritation hos trafikanterna. Det är även mycket kostsamt för samhället.

bild
Essingeleden
Foto: Mikael Ullén

Essingeleden och Centralbron får bära merparten av stockholmstrafiken. Dagligen trafikeras de av 170 000 respektive 130 000 fordon. En incident på någon av dessa leder kan få förödande konsekvenser i form av långa bilköer, olyckor och förhöjda koldioxidutsläpp. Därför spelar Trafik Stockholm en huvudroll i stockholmstrafiken. Vägtrafikledningscentralen leder om och styr trafiken när något har inträffat för ett effektivare utnyttjande av vägnätet och mindre påverkan på miljön.

För att trafikanterna ska kunna planera sin resväg på bästa möjliga sätt är de beroende av aktuell trafikinformation som Trafik Stockholm förmedlar till flertalet kanaler: internet, radiokanaler, text-tv och navigeringssystem.

 
bild
Arbetar på uppdrag av
bild
Stockholms Stad    Nacka kommun
Trafikverket
© Trafik Stockholm
Kristinebergs Slottsväg 10, 112 14 Stockholm
Telefon 08-695 50 00
e-post: info@trafikstockholm.com
bild